Consultoria de Comunicació
 • Anàlisi i diagnòstic de la situació actual de la seva empresa i de la seva competència en comunicació.
 • Detecció de les seves necessitats de comunicació.
 • Elaboració de plans estratègics per dur-la a terme, coincidint amb objectius puntuals de la companyia.
 • Creació d’un pla de comunicació consensuat amb els seus directius, per desenvolupar la campanya amb temes concrets i accions per donar a conèixer al grup.
Accions de Comunicació
 • Creació d’un dossier de premsa amb tota la informació rellevant sobre l’empresa.
 • Selecció i anàlisi dels mitjans als quals fer arribar informació analitzant què s’ha publicat de la marca fins a la data.
 • Emissió de notes de premsa dirigides a diferents mitjans (3 comunicats mes), segons el pla de comunicació, i les accions concretes que es duguin a terme
 • Tasques de Relacions Públiques amb els periodistes, fomentant un contacte constant perquè qualsevol necessitat d’informació sigui atesa per aquesta agència.
 • Accions concretes de comunicació local: contacte telefònic i personalitzat de cada un dels professionals d’aquests mitjans, tant escrits, com audiovisuals i en línia, i enviament posterior d’informació.
 • Millora del posicionament web, a través dels comunicats enviats als mitjans en línia. D’aquesta manera millorem la situació de la marca a Google, Altavista, Yahoo i altres cercadors, aportant un major nombre de referències positives als motors de cerca.
 • Foment de la publicació d’entrevistes, reportatges, articles sobre l’ensenya mitjançant una contacte fluid amb els mitjans per crear una imatge òptima, del concepte i de l’empresa.
 • Elaboració d’un informe semestral amb les aparicions que s’hagin pogut rastrejar sobre l’ensenya, completat amb una anàlisi DAFO de comunicació sobre els punts forts i febles del pla dut a terme, i de com les parts implicades poden realitzar millores en ell .
Publicacions
 • Publicacions internes; butlletins on line i offline
 • Revistes Corporatives
Publicitat
 • Elaboració de Plans de mitjans
 • Gestió de la Publicitat
 • Creativitat d’anuncis
Esdeveniments
 • Esdeveniments corporatius
 • Presentació de productes
 • Taules Rodones
 • Seminaris, Congressos, Fires i Exposicions
 • Aniversaris, Inauguracions
Comunicació 2.0 i Identitat Digital

El concepte de Web 2.0, Xarxes Socials i Social Media està en plena expansió. Aquest concepte significa que el client s’ha cansat de no rebre resposta, de ser una mera transacció. Per això la importància de tenir una referència a internet, en aquest moment, s’ha de complementar amb un seguit d’eines que facin més propera la relació client-empresa. Aquesta relació és bidireccional, això significa que el client se sent més atès i l’empresari sap, gairebé de manera immediata, les necessitats dels seus clients.

 

 • Consultoria.
 • Creació de Planes Web.
 • Campanyes de Marketing 2.0.
 • Posicionament en el Cercador Google i altres cercadors. Millorant en el rànquing d’Alexa web motor.
 • Gestió de dominis i Hosting.
 • Creació i estratègia operativa de Perfils en Xarxes Socials.
 • Captació de contactes interessats en els seus serveis.
 • Xarxes socials, Blocs, Fòrums d’opinió, Directoris temàtics, marcadors socials, reputació i influenciadors online.